HomeBHV BHV binnen de onderneming

BHV binnen de onderneming

Posted in : BHV on by : Rodney

In de Arbowet is vastgelegd dat je als ondernemer verplicht bent om de nodige maatregelen te nemen op het gebied van cursus bedrijfshulpverlening. Je hebt de mogelijkheid om zelf bedrijfshulpverlener binnen je onderneming te zijn. Heb je werknemers in dienst? Hou er dan rekening mee dat er ook tijdens jou afwezigheid een gecertificeerde bhv’er aanwezig moet zijn.

Hoe is het geregeld met de BHV binnen je bedrijf?

BHV vergroot de veiligheid binnen je bedrijf en op de werkvloer. Bedrijfshulpverleners worden opgeleid om in gevaarlijke situaties en bij ongevallen hulp te verlenen aan collega’s en mogelijke bezoekers. BHV cursussen worden jaarlijks aan duizenden cursisten gegeven en zijn erop gericht om werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Een bedrijfshulpverlener is in staat om alert in te springen op calamiteiten die zich voordoen. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de bhv’ers binnen je bedrijf altijd over de juiste opleiding én uitrusting beschikken. BHV certificaten die worden behaald zijn maximaal twee jaar geldig. In de tussenliggende periode kunnen bedrijfshulpverleners herhalingscursussen volgen om de kennis in de praktijk te oefenen.

Hoe ziet een BHV cursus eruit?

De bedrijfshulpverlening cursussen die door G4S worden aangeboden duren twee dagen en cursisten maken kennis met een stukje theorie. Na de theorie worden door middel van levensechte praktijkoefeningen situaties nagebootst. Op de cursuslocaties worden cursisten getraind in het blussen van brandjes, het evacueren van gebouwen, het reanimeren van slachtoffers en het communiceren met hulpdiensten. Het is van groot belang dat je als bhv’er kalm blijft als zich een dreigende situatie voordoet. Stel je collega’s en klanten gerust en leidt ze het pand uit. Terwijl de hulpdiensten gebeld worden kun je je bezig houden met het uitvoeren van levensreddende handelingen bij mogelijke slachtoffers. Bij de cursus bedrijfshulpverlening wordt dit geoefend met behulp van professionele lotusslachtoffers. Aan het einde van de cursus ontvang je het BHV certificaat.